توانایی های گروه ایزو سرت

  • صدور استانداردهای بین المللی ایزو از مراجع IAF و ASCB
  • مشاوره، ممیزی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی ایزو
  • برگزاری دورهای آموزشی بین المللی و صدور مدارک تخصصی

ایزو سرت حامی کالای ایرانی

ایزو سرت حامی کالای ایرانی

با توجه به  حمایت از تولید داخلی و چرخه اقتصاد و ارتقای درآمد ملی در سال 1397 و  همچنین کالاهای ایرانی با وجود امکان و توانایی رقابت با تولیدات خارجی به دلیل نبود تبلیغات و نداشتن بستر مناسب فرهنگی در جامعه برای استفاده از آن با مشکل روبرو هستند. 

گروه بین المللی ایزو سرت در راستای این مهم و کمک به تولید کنندگان و صنعت گران ملی در رتبه بندی محصولات در رده جهانی و همچنین افزایش فروش در کشور عزیزمان خدمات ارزنده ای را فراهم آورده است.

UA-124579312-1