خدمت

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ایزو 14001

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند . این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیتها ،تشریح مسئولیتها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

چه کسی سود می برد؟

برای سازمان هایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند و بر اساس آن فعالیتهای خودرا در سطح استانداردهای زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

چه چیزی به دست می آید؟

توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات ، تولبد و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فعالیت های شرکت

بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)

تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان  در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها

صرفه جویی در هزینه وزمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر

افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان

تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی

ایزو 14001:2015

همه استانداردهای ایزو هر پنج سال بررسی می شوند تا مشخص گردد آیا برای بروز ماندن و هم چنین حفظ مناسبت آن ها با بازار هدف نیاز به بازنویسی هست یا خیر.ایزو 14001:2015 آتی پاسخ گوی جدید ترین مباحث خواهد بود و با سایر استانداردهای سیستم مدیریت سازگاری بیشتری خواهد داشت.

تغییرات اصلی در نسخه جدید:

افزایش برتری مدیریت زیست محیطی در بین پروسه های برنامه ریزی استراتژیک سازمان

تمرکز بیشتر بر مقوله راهبری

افزودن ابتکارات کنشگرایانه در محافظت از محیط زیست در برابر صدمات، تنزل و فرسایش مانند استفاده پایدار و بهینه از مانبع و کاهش تغییرات اقلیمی

بهبود عملکرد زیست محیطی

داشتن تفکر چرخه حیات در هنگام در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی

افزودن یک استراتژی ارتباطاتی

علاوه بر این، استاندارد جدید از یک ساختار مشترک با شرایط و ضوابط مشترک با چندین استاندارد سیستم مدیریت دیگر مانند ایزو 9001 پیروی می کند. این کار استفاده همزمان از چندین استاندارد ایزو را برای شرکت ها آسانتر، ارزانتر و سریع تر می سازد.

UA-124579312-1