خدمت

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ایزو 9001

چه کسی سود می برد؟
سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مبهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرضه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند ، توصیه می شود.
چه چیزی به دست می آید؟
• تحقق یافتن اهداف سازمان
• وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها
• جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها
• بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق
• رضایت کارکنان و مشتریان
• صرفه جویی در هزینه و زمان
• بهبود مستمر

ایزو 9001:2015

متن استاندارد ایزو 9001 در سال 2015 تغییر میابد و نسخه بازنویسی شده آن در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد. این استاندارد در حال حاضر در مرحله پیش نویس قرار دارد. تغییراتی که در متن پیش نویس مشاهده می گردد به شرح زیر است:

• نماینده مدیریت: الزامات سنجش مسئولیت ها و اختیارات در بند 5.3 قوانین، مسئولیتها، و اختیارات سازمان ذکر شده. تمامی الزامات مربوط به نقش نماینده مدیریت از ایزو 9001:2008 با بهبود سازی اندک به این نسخه منتقل شده.
• دستورالعمل کیفیت: الزاماتی که در دستورالعمل کیفی ایزو 9001:2008 ذکر گردیده بودند در بندهای 4.3 تعیین حیطه کاری سیستم مدیریت کیفیت و 4.4 سیستم مدیریت کیفیت و فرآیند های آن آورده شده است. اطلاعات موجود در دستورالعمل کیفی باید به عنوان اطلاعات مستند نگهداری شوند.
• اطلاعات مستند: الزامات مربوط به کنترل مستندات و کنترل مدارک در ایزو 9001:2008 در این نسخه در بند 7.5 اطلاعات مستند ذکر شده اند. به علت وجود تغییرات مداوم در نحوه کنترل اطلاعات، شناسایی تفاوت بین مستند و مدرک دشوار تر گردیده. برای کمک به کاربران، واژه «مستندات» به عبارت «نگهداری اطلاعات مستند» و واژه «مدرک» به عبارت «ثبت اطلاعات مستند» تغییر یافته. سازمان های دارای انطباق با الزامات ایزو 9001:2008 باید با الزامات ایزو 9001:2015 منطبق گردند.
• کاربرد پذیری: در ایزو 9001:2008 سازمان ها قادر به حذف الزاماتی هستند که بر توانایی آنها در تامین محصول منطبق تاثیر ندارد. در این نسخه نیز یک سازمان می تواند تعیین نماید که در صورت عدم تاثیر در توانایی شرکت الزامات خاصی کاربرد ندارند تا بتوان انطباق محصولات و خدمات عرضه شده را تضمین نمود. طبق الزامات موجود در بند 4.3 (تعیین حیطه فعالیت سیستم مدیریت  کیفیت) این امر نیز باید به عنوان اطلاعات مستند نگهداری شود.

در واقع کاهشی در تعداد الزامات صورت نگرفته. اما تغییر در اصطلاحات به کار رفته این استاندارد را از حالت تجویزی خارج می کند. با این وجود شما لزومی به حذف داشته های خود در سیستم مدیریت کیفیت تان ندارید، اما باید اطمینان یابید که الزامات تازه ایزو 9001:2015 را فارق از اصطلاحات مورد استفاده آن رعایت می کنید.

UA-124579312-1